Alimentarea cu apă a satului Dubovca, raionul Hînceşti

Alimentarea cu apă în această localitate are loc din fântâni de mică adâncime aflate pe teritoriul satului. Apa captată din aceste fântâni nu satisface cerințele și normele igienica-sanitare, și nu satisface cerințele “Apă-Potabilă”. Deversarea apei uzate menajere are loc în haznale particulare, ceea ce duce și mai mult la contaminarea apei din pânza freatică. Scopul principal al acestui proiect este alimentarea cu apă a acestei localități.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   rețele exterioare de apă – 3,1 km
–   stație de pompare deasupra sondei arteziene – 1 bucată
–   turn de apă – 1 bucată
–   plan general – 2 bucăți
Beneficiar: Primăria comunei Bozieni, raionul Hîncești
Finanțator: Primăria comunei Bozieni, raionul Hîncești
Perioada de executare: 07.2013