Alimentarea cu apă a satului Rediul Mare, comuna Grinăuți Moldova, raionul Ocnița

Alimentarea cu apă în satul Rediul Mare are loc din fântâni de mică adâncime aflate pe teritoriul satului. Apa captată din aceste fântâni nu satisface cerințelor “Apă-Potabilă”. Deversarea apei uzate menajere are loc în haznale particulare, ceea ce duce şi mai mult la contaminarea apei din pânza freatică. Scopul principal al acestui proiect este alimentarea cu apă a acestei localități. Canalizarea acestui sat se va face într-un proiect aparte.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   rețele exterioare de apă – 9,0 km
–   stație de pompare deasupra sondei arteziene – 1 bucată
–   turn de apă – 1 bucată
–   plan general – 2 bucăți
Beneficiar: Primăria comunei Grinăuți Moldova, raionul Ocnița
Finanțator: Primăria comunei Grinăuți Moldova, raionul Ocnița
Perioada de executare: 09.2016 – 12.2016