Alimentarea cu apă a satului Sărata Nouă, comuna Sărata Veche, raionul Fălești

De la sonda arteziană existentă numărul  nr. 1429 apa va fi pompată direct în rețea, iar la capătul rețelei se va afla un turn de apă care va avea rolul de contrarezervor, și va fi montat la o distanta de 2 800 m de la sondă. Din turn, apa, gravitațional va intra în rețeaua de alimentare cu apă a satului Sărata Nouă. Pentru înmagazinarea compensării de apă, volumului de apă pentru incendiu și pentru avarie în Sărata Nouă va servi un turn de apă de tip “Rojnovski” cu volumul cuvei de 50 m3 și înălțimea piciorului de 15 m.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   rețele exterioare de apă – 10,1 km
–   stație de pompare deasupra sondei arteziene – 1 bucată
–   turn de apă – 1 bucată
–   plan general – 2 bucăți
Beneficiar: Primăria comunei Sărata Veche, raionul Fălești
Finanțator: Primăria comunei Sărata Veche, raionul Fălești
Perioada de executare: 09.2015 – 10.2015