Alimentarea cu apă a sectorului Vălicica Veche din comuna Trușeni, municipiul Chișinău

Pentru captarea apei a acestui sector în comuna Trușeni va servi sonda arteziană existentă care se află în partea vestică a localității. Debitul de apă a sondei arteziene constituie 8,0 m3/h. În cazul în care din sondă se va pompa apă 24 de ore din 24, sonda arteziană va furniza un debit de apă de 192,0 m3/zi. Debitul calculat cerut de consumatori constituie 144,75 m3/zi, ceea ce demonstrează că debitul furnizat de sonda arteziană va fi suficient pentru alimentarea cu apă a sectorului supus proiectării.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   aducțiune de apă – 1,0 km
–   rețele exterioare de apă – 7,0 km
–   stație de pompare deasupra sondei arteziene – 1 bucată
–   turn de apă – 1 bucată
–   plan general – 2 bucăți
Beneficiar: Primăria comunei Trușeni, municipiul Chișinău
Finanțator: Primăria comunei Trușeni, municipiul Chișinău
Perioada de executare: 10.2014 – 11.2014
Valoarea investiției: 4.800.000,00 MDL