Alimentarea cu apă a unui sector din comuna Trușeni, municipiul Chișinău

Alimentarea cu apă în acest sector în prezent se face din fântânile de mică adâncime, însă apa captată din aceste fântâni nu satisface cerințelor și normelor sanitare. Scopul principal al acestui proiect este alimentarea cu apă a unui sector din localitate. Canalizarea acestui sat se va face într-un proiect aparte. Rețeaua de apă se adoptă din conducte sub presiune din polietilenă cu diametrele cuprinse între 63 și 140 mm.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   aducțiunea de apă – 0,5 km
–   rețele exterioare de apă – 12,0 km
–   stație de pompare deasupra sondei arteziene – 2 bucăți
–   turn de apă – 2 bucăți
–   plan general – 4 bucăți
Beneficiar: Primăria comunei Trușeni, municipiul Chișinău
Finanțator: Primăria comunei Trușeni, municipiul Chișinău
Perioada de executare: 09.2012 – 12.2012