Alimentarea cu apă și canalizarea satului Cuizăuca, raionul Rezina

În prezent în satul Cuizăuca, raionul Rezina există o mică rețea de alimentare cu apă însă nu există un sistem centralizat de canalizare. O parte din locuitorii acestui sat deversează apele uzate în haznale proprii, însă această metodă de evacuare duce la o contaminare avansată a solului și a apelor subterane. Acest proiect urmărește rezolvarea problemei alimentării cu apă a întregului sat cât și evacuare și epurare a apei uzate din această localitate.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   rețele exterioare de apă – 5,9 km
–   rețele exterioare de canalizare – 8,6 km
–   stație de pompare a apei uzate – 1 bucată
–   stație de epurare a apei uzate – 1 bucată
–   plan general – 2 bucăți
Beneficiar: Primăria satului Cuizăuca, raionul Rezina
Finanțator: Primăria satului Cuizăuca, raionul Rezina
Perioada de executare: 04.2012 – 08.2012