Amenajarea teritoriului adiacent complexului sportiv raional în s. Pănășești, r-nul Strășeni, râulețului și parcării auto

Prin interiorul satului Pănășești trece un râuleț. Prin acest râuleț are loc scurgerea apelor de ploaie și de la topirea zăpezii de pe teritoriul localității. În prezent nicio porțiune din acest râuleț nu este curățită și amenajată. Scopul principal al acestui proiect este curățirea și amenajarea unui mic sector a râulețului cu o lungime de 212 m.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   hidrologia
–   proiect de execuție detaliat
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   curățirea albiei râului – 0,2 km
–   podeț – 1 bucată
–   parcare pentru automobile
–   plan general – 4 bucăți
Beneficiar: Primăria satului Pănășești, raionul Strășeni
Finanțator: Primăria satului Pănășești, raionul Strășeni
Perioada de executare: 09.2018 – 12.2018