Canalizarea și stația de epurare din satul Cotovscoe, raionul Comrat

Acest proiect urmărește rezolvarea problemei de evacuare și epurare a apei uzate a întregii localități. Fiecare locuință se va conecta la rețeaua stradală, rețeaua stradală va fi conectată la colectorul principal. Din colectorul principal, gravitațional și prin pompare apa uzată se va evacua spre stația de epurare locală. Toată apa uzată provenită din satul Cotovscoe va fi epurată cu ajutorul unei stații de epurare proiectată.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
 
–   rețele exterioare de canalizare gravitațională – 5,6 km
–   rețele exterioare de canalizare sub presiune – 1,5 km
–   stație de pompare a apei uzate – 6 bucăți
–   stație de epurare a apei uzate cu debitul de 120 m3/zi – 1 bucată
–   plan general – 7 bucăți
 
Beneficiar: Primăria satului Cotovscoe, raionul Comrat
Finanțator: Primăria satului Cotovscoe, raionul Comrat
Perioada de executare: 08.2017 – 11.2017
Valoarea investiției: 15.455.240,0 MDL