Canalizarea unui sector a satului Chirsova, raionul Comrat

Acest proiect urmărește rezolvarea problemei de evacuare şi epurare a apei uzate provenite de la școală și grădiniță, și a unor locuitori care se află pe acest traseu. Conductele de canalizare cu scurgere gravitațională vor fi din PVC cu diametrul de 160 mm, iar cele de canalizare sub presiune vor fi din PE cu diametrul de 75 mm. Stațiile de pompare a apei uzate vor fi construite din inele prefabricate cu diametrul de 1,5 şi adâncimea de 3,0, 4,0 și 5,0 m. Tehnologia de epurare este bazată pe două module de epurare compacte, containerizate, îngropate, cu Q=120 m3/zi

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică

–   raport geologic

–   proiect de execuție detaliat

–   calculul hidraulic

–   devizul de cheltuieli

–   verificarea proiectului

 

–   rețele exterioare de canalizare gravitațională – 2,7 km

–   rețele exterioare de canalizare sub presiune – 1,15 km

–   stație de pompare a apei uzate – 3 bucăți

–   stație de epurare a apei uzate cu debitul de 120 m3/zi – 1 bucată

–   plan general – 4 bucăți

 

Beneficiar: PNUD Moldova / Primăria satului Chirsova, raionul Comrat

Finanțator: PNUD Moldova

Perioada de executare: 04.2017 – 06.2017

Valoarea investiției: 10.562.670,0 MDL