Construcția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în satul Pelinia, raionul Drochia

De la sonda arteziană existentă nr. 09/45 de pe teritoriul localității, cu ajutorul unei pompe submersibile apa este pompată spre turnul de apă existent. Din turn, apa, gravitațional va intra în rețeaua de alimentare cu apă proiectată a satului Pelinia. Pentru înmagazinarea compensării de apă, volumului de apă pentru incendiu va servi un turn de apă existent cu volumul cuvei de 50 m3 și înălțimea piciorului de 12 m. Rețeaua de distribuție se adoptă de tip mixtă.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
 
–   rețele exterioare de alimentare cu apă – 13,5 km
–   rețele exterioare de canalizare gravitațională – 12,0 km
–   rețele exterioare de canalizare sub presiune – 0,7 km
–   stație de pompare a apei uzate – 1 bucată
–   plan general – 1 bucată
 
Beneficiar: Primăria satului Pelinia, raionul Drochia
Finanțator: Primăria satului Pelinia, raionul Drochia
Perioada de executare: 10.2017 – 11.2017
Valoarea investiției: 21.444.830,0 MDL