Construcția stației de epurare în satul Pîrlița, raionul Fălești

Acest proiect urmărește rezolvarea problemei de epurare a apei uzate din această localitate. În proiect se prevede proiectarea unei stații de epurare cu debitul total de 120 m3/zi, pentru localitatea Pîrlița, raionul Fălești.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
 
–   stație de epurare cu debitul de 120 m3/zi – 1 bucată
–   plan general – 1 bucată
Beneficiar: Primăria satului Pîrlița, raionul Fălești
Finanțator: Primăria satului Pîrlița, raionul Fălești
Perioada de executare: 07.2018 – 09.2018
Valoarea investiției: 6.079.700,0 MDL