Construcția unei fântâni arteziene și a unui turn de apă potabilă din satul Cuizăuca, raionul Rezina

Pentru captarea apei în satul Cuizăuca va servi sonda arteziană proiectată care se va afla în partea nordică a localității. De la puțul artezian proiectat apa va fi pompată într-un turn de apă, care va fi montat la o distanță de 10 m de la sondă. Din turn, apa, gravitațional va intra în rețeaua de alimentare cu apă a satului Cuizăuca.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   aducțiune de apă – 0,5 km
–   sondă arteziană – 1 bucată
–   turn de apă – 1 bucată
–   plan general – 2 bucăți
Beneficiar: Primăria satului Cuizăuca, raionul Rezina
Finanțator: Primăria satului Cuizăuca, raionul Rezina
Perioada de executare: 12.2013