Constructii hidrotehnice

 • captări de apă din surse de suprafață;
 • stații de pompare a apei;
 • sisteme pentru irigare;
 • iazuri și lacuri de acumulare;
 • baraje;
 • diguri de apărare împotriva inundațiilor;
 • regularizarea albiilor râurilor;
 • elaborarea fișelor tehnice și a regulamentelor pentru exploatarea iazurilor;
 • evacuarea apei pluviale;
 • deversoare pentru micșorarea vitezei apei;
 • sisteme de desecare-drenaj;
 • lucrări de prevenire și combatere a eroziunii solului;
 • hidrologia.