Crearea modulului de instruire în domeniul comunicațiilor din cadrul Centrului republican de instruire al IGSU, filiala din satul Răzeni, Republica Moldova

Proiectul dat urmărește crearea unui modul de instruire în domeniul comunicațiilor din саdrul Centrului Republican de Instruire а Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, filiala din satul Răzеni, raionul Ialoveni din cadrul proiectului ,,Îmbunătățirea capacităților de соmuniсаrе bazate pe tehnologii informaționale în zona transfrontalieră а României de Nord-Est – Republica Moldova”.

Beneficiar: Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerul Afacerilor Interne
Finanțator: Uniunea Europeană prin intermediul Programului Operațional Comun Romania – Republica Moldova 2014 – 2020
Perioada de executare: 12.2019 – 02.2020
Valoarea investiției: 19.378.224,0 MDL