Evaluarea impactului asupra mediului

Evaluarea impactului asupra mediului este o procedură efectuată pentru evaluarea impactului eventual al activităţii planificate asupra mediului, precum şi pentru elaborarea propunerilor privind prevenirea şi minimizarea impactului negativ sau, în cazul încălcării cerinţelor prevăzute de Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, pentru interzicerea demarării activităţii planificate.

Evaluarea impactului asupra mediului nu este aplicabilă oricărei activități planificate. Doar în cazul în care tipul de activitate planificată se regăseşte în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 2 a Legii privind evaluarea impactului asupra mediului, iniţiatorul trebuie să înainteze o cerere către autoritatea competentă cu solicitarea de efectuare a evaluării impactului asupra mediului.