Extinderea rețelei de alimentare cu apă din satul Izvoare, raionul Făleşti. Lot 2. Etapa III

Pentru captarea apei în satul Izvoare vor servi izvoarele existente care se află în partea centrală a localității. Debitul de apă a izvoarelor este suficient pentru alimentarea cu apă a acestui sector din localitatea Izvoare. De la stația de pompare existentă apa va fi pompată în două turnuri de apă existente. Din turnuri, apa, gravitațional va intra în rețeaua de alimentare cu apă a satului Izvoare.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   aducțiune de apă – 0,8 km
–   rețele exterioare de apă – 3,7 km
–   reutilarea stației de pompare a apei – 1 bucată
–   plan general – 1 bucată
Beneficiar: Primăria satului Izvoare, raionul Fălești
Finanțator: Primăria satului Izvoare, raionul Fălești
Perioada de executare: 07.2014 – 08.2014
Valoarea investiției: 1.120.000,0 MDL