Proiectarea în faza studiului de fezabilitate a sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare în comuna Găleşti, raionul Străşeni

În prezent, aproape 50 % din populația acestei localități sunt conectați la o rețea comună de distribuție a apei. Însă această rețea se află într-o stare dezastruoasă. Majoritatea conductelor sunt din metal și din fontă, construite încă prin anii 80 a secolului trecut. O parte a gospodăriilor sunt dotate cu sisteme interioare (individuale, locale) de alimentare cu apă și canalizare. Apele menajere de la acești consumatori se colectează în fose septice (haznale) de curte. În cele mai dese cazuri, apa uzată se infiltrează în sol, ceea ce contribuie la poluarea zonei.

Beneficiar: Primăria comunei Gălești, raionul Strășeni
Finanțator: Primăria comunei Gălești, raionul Strășeni
Perioada de executare: 02.2014 – 05.2014
Valoarea investiției: 36.102.785,0 MDL