Proiectarea rețelei de apă pentru satul Băxani, raionul Soroca

Scopul acestui proiect este alimentarea cu apă a acestei localități. Consumul de apă în satul Băxani pentru constituie 156,11 m3/zi. Pentru captarea apei în satul Băxani va servi sonda arteziană în fază de proiect care se va afla în partea vestică a localității. Debitul de apă al sondei arteziene va constitui 8,0 m3/h.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   rețele exterioare de apă – 10,0 km
–   stație de pompare deasupra sondei arteziene – 1 bucată
–   turn de apă – 1 bucată
–   plan general – 1 bucată
Beneficiar: Primăria satului Băxani, raionul Soroca
Finanțator: Primăria satului Băxani, raionul Soroca
Perioada de executare: 06.2013 – 09.2013