Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Călărași

Orașul Călărași este asigurat cu apă pe parcursul a 24 ore/zi. Circa 13.213 de consumatori din 16.500 de locuitori sunt branșați la sistemul de alimentare cu apă sau rata de conectare la serviciile de alimentare cu apă fiind de aproximativ 80%.
Aproximativ 8.145 de consumatori din 16.500 de locuitori din orașul Călărași sunt racordați la sistemul de canalizare centralizat sau rata de conectare la serviciile de canalizare fiind de     aproximativ 49%.
Sursa de apă pentru localitatea Călărași este constituită din sondele arteziene existente pe teritoriul satului Sipoteni.
Debitul de apă a sondelor arteziene este suficient pentru alimentarea cu apă a localității.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   raport inițial
–   proiect preliminar
–   proiect funcțional
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic detaliat pentru 72 ore
–   prezentarea proiectului la fiecare etapă
–   coordonarea proiectului cu experții naționali și internaționali
–   pregătirea documentelor pentru achiziții
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   elaborarea proiectului în limba engleză
–   stație de tratare a apei (stație de clorinare) cu debitul de 120 m3/h – 1 bucată
–   rețele exterioare de apă – 16,0 km
–   rețele exterioare de canalizare – 5,0 km
–   branșamente individuale – 875 bucăți
–   racordări individuale – 234 bucăți
Beneficiar: Agenția de Dezvoltare Regională Centru / Primăria orașului Călărași
Finanțator: Uniunea Europeană / Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)
Perioada de executare: 07.2018 – 08.2019
Valoarea investiției: 44.044.690,0 MDL