Reconstrucția fântânei arteziene și a sistemului de aprovizionare cu apă din s. Sărata Veche, raionul Făleşti

În prezent în această localitate există un sistem centralizat de alimentare cu apă, însă apa captată din sonda arteziană nu este suficientă pentru alimentarea cu apă a întregii localități. Pentru majorarea debitului de apă în satul Sărata Veche va servi sonda arteziană existentă care se află în partea vestică a localității.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   rețele exterioare de apă – 2,6 km
–   stația de pompare deasupra sondei arteziene – 1 bucată
–   turn de apă – 1 bucată
–   plan general – 1 bucată
Beneficiar: Primăria comunei Sărata Veche, raionul Fălești
Finanțator: Primăria comunei Sărata Veche, raionul Fălești
Perioada de executare: 03.2013 – 04.2013