Rețele de alimentare cu apă a satului Tomeștii Noi, comuna Balatina, raionul Glodeni

Sursa de apă pentru localitatea Tomeștii Noi va servi apa din râul Prut, și respectiv stația de tratare a apei care urmează a fi construită. Debitul de apă a râului Prut este suficient pentru alimentarea cu apă a mai multor localități din regiune.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   rețele exterioare de apă – 8,2 km
Beneficiar: Primăria comunei Balatina, raionul Glodeni
Finanțator: Primăria comunei Balatina, raionul Glodeni
Perioada de executare: 10.2015 – 12.2015