Stația de epurare a levigatului din satul Crețoaia, comuna Țînțăreni, raionul Anenii Noi

În prezent în satul Crețoaia, comuna Țînțăreni, raionul Anenii Noi există un poligon de depozitare a deșeurilor pentru întreg municipiul Chișinău. Apa colectată în urma acestor deșeuri poartă denumirea de levigat și are concentrații de CBO5, CCO, rezidiu sec, etc. foarte mari. În prezent acest levigat nu este epurat și evacuarea lui în apropierea poligonului duce la o contaminare avansată a solului și a apelor subterane. Acest proiect urmărește rezolvarea problemei de epurare a apei uzate provenite de la poligonul de depozitare a deșeurilor (levigat).

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   stație de epurare a levigatului cu debitul de 100 m3/zi – 1 bucată
–   plan general – 1 bucată
Beneficiar: A.O. Eco Țînțăreni / Globeco International S.R.L.
Finanțator: A.O. Eco Țînțăreni
Perioada de executare: 01.2015 – 03.2015