Studii de fezabilitate

  • consultanță privind finanțarea proiectelor;
  • tehnici de scriere pentru depunerea cererilor de finanțare a proiectelor;
  • elaborarea studiilor de prefezabilitate;
  • elaborarea studiilor de fezabilitate;
  • elaborarea caietelor de sarcini pentru proiectare.