Alimentare cu apa si canalizare

 • stații de captare a apei (de suprafață și subterană);
 • stații de pompare a apei potabile;
 • aducțiuni;
 • stații de tratare a apei;
 • turnuri și rezervoare de înmagazinare a apei;
 • rețele exterioare de alimentare cu apă;
 • rețele interioare de alimentare cu apă;
 • rețele interioare de canalizare;
 • rețele exterioare de canalizare;
 • stații de pompare a apei uzate;
 • stații de epurare a apei.