Managementul deseurilor solide

  • proiectarea gunoiștilor;
  • proiectarea lucrărilor pentru închiderea gunoiștilor;
  • proiectarea sistemelor de sortare a deșeurilor.