Alimentarea cu apă a satului Balanul Nou, raionul Rîșcani

În prezent în această localitate nu există un sistem centralizat de alimentare cu apă. De aceea conducerea orașului Rîșcani a hotărât inițierea proiectării unei rețele de alimentare cu apă a satului Balanul Nou. Scopul principal al acestui proiect este alimentarea cu apă a acestei localități.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   aducțiune de apă – 2,4 km
–   rețele exterioare de apă – 4,1 km
–   stație de pompare deasupra sondei arteziene – 1 bucată
–   turn de apă – 1 bucată
–   plan general – 2 bucăți
Beneficiar: Primăria orașului Rîșcani, raionul Rîșcani
Finanțator: Primăria orașului Rîșcani, raionul Rîșcani
Perioada de executare: 11.2013