Alimentarea cu apă a satului Cașunca, raionul Florești

Sursa de apă pentru acest sat va servi sonda arteziană proiectată care se va afla pe teritoriul localității. De la sonda arteziană proiectată, cu ajutorul unei pompe submersibile apa va fi pompată într-un turn de  apă care va fi montat la o distanță de 10 m de sonda arteziană. Rețeaua de apă se adoptă din conducte sub presiune din polietilenă cu diametrele cuprinse între 50 și 110 mm.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   rețele exterioare de apă – 6,8 km
–   sondă arteziană – 1 bucată
–   stație de pompare deasupra sondei arteziene – 1 bucată
–   turn de apă – 1 bucată
–   plan general – 1 bucată
Beneficiar: ONG Cașunca Rural Modern
Finanțator: ONG Cașunca Rural Modern
Perioada de executare: 08.2012 – 09.2012