Alimentarea cu apă a satului Hitrești, comuna Sărata Veche, raionul Fălești

În prezent în satul Hitrești nu există un sistem centralizat de alimentare cu apă. De aceea conducerea comunei Sărata Veche a hotărât inițierea proiectării și construcției unui sistem de alimentare cu apă a localității. Sursa de apă pentru localitatea Hitrești va servi sondele arteziene existente care se află de pe teritoriul localității Fălești. Prin intermediului unei stații de pompare, apa va fi pompată către un turn de apă

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–  aducțiunea de apă – 3,0 km
–   rețele exterioare de apă – 8,3 km
–   turn de apă cu V=50 m3, 15 m – 1 bucată.
Beneficiar: Primăria comunei Sărata Veche, raionul Fălești
Finanțator: Primăria comunei Sărata Veche, raionul Fălești
Perioada de executare: 06.2019 – 12.2019
Valoarea investiției: 6.497.690,0 MDL