Alimentarea cu apă a satului Horești, raionul Fălești

În prezent în satul Horești există un mic sistem centralizat de alimentare cu apă. Acest sistem se alimentează de la o sondă arteziană existentă, însă debitul sondei nu este suficient pentru a alimenta permanent consumatorii. De aceea conducerea comunei Horești a hotărât proiectarea unei noi surse de apă. A doua sursă de apă pentru localitatea Horești vor servi trei fântâni de captaj proiectate care se vor construi în partea estică a localității. Debitul de apă a fântânilor de captaj constituie 10,0 m3/h.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   aducțiune de apă – 2,5 km
–   turn de apă – 1 bucată
–   fântâni de captaj – 3 bucăți
–   plan general – 4 bucăți
Beneficiar: Primăria comunei Horești, raionul Fălești
Finanțator: Primăria comunei Horești, raionul Fălești
Perioada de executare: 12.2016 – 02.2017
Valoarea investiției: 3.731.440,0 MDL