Alimentarea cu apă a satului Isacova, raionul Orhei

În prezent în satul Isacova există un sistem centralizat de alimentare cu apă, însă rețeaua de distribuție este veche și nu acoperă întreaga localitate. De aceea conducerea satului Isacova a inițiat proiectarea unei noi rețele de alimentare cu apă a localității. Alimentarea cu apă a acestei rețele are loc din sondele arteziene existente și din turnurile de apă existente. Atât turnurile cât și sondele arteziene sunt îngrădite și au fost construite/renovate în perioada 2013 – 2014.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   rețele exterioare de apă – 17,5 km
Beneficiar: Primăria satului Isacova, raionul Orhei
Finanțator: Primăria satului Isacova, raionul Orhei
Perioada de executare: 10.2015 – 11.2015