Alimentarea cu apă a satului Mălăiești, raionul Orhei

De la sondele arteziene existente apa va fi pompată în două turnuri de apă, care vor fi montate la o distanță de 10 și respectiv 15 m de la sonde. Din turnuri, apa, gravitațional va intra în rețeaua de alimentare cu apă a satului Mălăiești. Pentru înmagazinarea compensării de apă, volumului de apă pentru incendiu și pentru avarie în satul Mălăiești va servi două turnuri de apă de tip “Rojnovski” cu volumul cuvei de 50 m3 și înălțimea piciorului de 18 m.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
 
–   rețele exterioare de apă – 12,0 km
–   stație de pompare deasupra sondei arteziene – 2 bucăți
–   turn de apă – 2 bucăți
–   plan general – 2 bucăți
 
Beneficiar: Primăria comunei Mălăiești, raionul Orhei
Finanțator: Primăria comunei Mălăiești, raionul Orhei
Perioada de executare: 06.2014 – 07.2014
Valoarea investiției: 5.278.500,00 MDL