Alimentarea cu apă a satului Ușurei, comuna Răcăria, raionul Rîșcani

În prezent în comuna Răcăria există o rețea de alimentare cu apă. Însă această rețea asigură doar o parte din populația comunei. De aceea  conducerea comunei Răcăria a hotărât proiectarea unei noi rețele de distribuție a apei spre satul Ușurei. Sursa de apă a acestui sector va servi sonda arteziană care se află pe teritoriul localității. Rețeaua de apă se adoptă din conducte sub presiune din polietilenă cu diametrele cuprinse între 50 și 110 mm.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   rețele exterioare de apă – 4,5 km
Beneficiar: Primăria comunei Răcăria, raionul Rîșcani
Finanțator: Primăria comunei Răcăria, raionul Rîșcani
Perioada de executare: 08.2012 – 09.2012