Canalizarea edificiilor publice din satul Bocani, raionul Făleşti

În prezent în satul Bocani, raionul Fălești nu există un sistem centralizat de canalizare. Acest proiect urmărește rezolvarea problemei de evacuare și epurare a apei uzate dintr-un sector a satului și a edificiilor publice din localitate.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   rețele exterioare de canalizare gravitațională – 1,8 km
–   stație de epurare a apei uzate cu debitul de 25 m3/zi – 1 bucată
–   plan general – 1 bucată
Beneficiar: A.O. Pomul Verde
Finanțator: A.O. Pomul Verde
Perioada de executare: 02.2013 – 03.2013