Canalizarea satului Băxani, raionul Soroca

În prezent în satul Băxani, raionul Soroca nu există un sistem centralizat de canalizare. O parte din locuitorii acestui sat deversează apele uzate în haznale proprii, însă această metodă de evacuare duce la o contaminare avansată a solului și a apelor subterane. Acest proiect urmărește rezolvarea problemei de evacuare și epurare a apei uzate din localitate. Conductele de canalizare vor fi din PVC cu diametrul de 160 mm. În acest proiect se prevede proiectarea unei stații de epurare cu debitul de 40 m3/zi.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   rețele exterioare de canalizare gravitațională – 2,7 km
–   stație de epurare a apei uzate cu debitul de 40 m3/zi – 1 bucată
–   plan general – 1 bucăți
Beneficiar: Primăria satului Băxani, raionul Soroca
Finanțator: Primăria satului Băxani, raionul Soroca
Perioada de executare: 09.2013 – 11.2013