Canalizarea satului Brătianovca, comuna Sărata Galbenă, raionul Hîncești

Acest proiect urmărește rezolvarea problemei de evacuare și epurare a apei uzate dintr-un sector din această localitate. Toată apa uzată din acest sector a satului Brătianovca va fi epurată cu ajutorul unei stații de epurare proiectată. Stația de epurare va fi de tip containerizat, care va include următoarele instalații: bazin de egalizare și omogenizare, modul biologic (decantor lamelar primar, filtru biologic anaerob, filtru biologic aerob, decantor lamelar secundar), unitate de dezinfecție a apei epurate, cămin pentru luarea probelor, bazin de stabilizare aerobă și îngroșare a nămolului.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   rețele exterioare de canalizare gravitațională – 1,0 km
–   stație de epurare a apei uzate cu debitul de 25 m3/zi – 1 bucată
–   plan general – 1 bucăți
Beneficiar: Primăria satului Sărata Galbenă, raionul Hîncești
Finanțator: Primăria satului Sărata Galbenă, raionul Hîncești
Perioada de executare: 11.2012 – 12.2012