Canalizarea satului Făleştii Noi, raionul Făleşti

În prezent în satul Făleştii Noi, raionul Făleşti nu există o rețea centralizată de canalizare. Acest proiect urmărește rezolvarea problemei de evacuare și epurare a apei uzate din această localitate. Fiecare locuință se va conecta la rețeaua stradală, rețeaua stradală va fi conectată la colectorul principal care va deversa apa uzată spre stația de epurare. Apa uzată din satul Făleştii Noi va fi epurată cu ajutorul unei stații de epurare proiectată. În acest proiect se prevede proiectarea unei stații de epurare cu debitul de 200 m3/zi.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   rețele exterioare de canalizare gravitațională – 5,0 km
–   stație de epurare a apei uzate cu debitul de 200 m3/zi – 1 bucată
–   plan general – 1 bucăți
Beneficiar: Primăria satului Făleștii Noi, raionul Fălești
Finanțator: Primăria satului Făleștii Noi, raionul Fălești
Perioada de executare: 02.2015 – 03.2015