Colectorul de canalizare sub presiune a stației de pompare și a rețelei de canalizare din sat. Trușeni, mun. Chișinău

În prezent în satul Trușeni, municipiul Chișinău nu există un sistem centralizat de canalizare. O parte din locuitorii acestui sat deversează apele uzate în haznale proprii, însă această metodă de evacuare duce la o contaminare avansată a solului și a apelor subterane. Acest proiect urmărește rezolvarea problemei de evacuare a apei uzate a întregii localități. Conductele de canalizare cu scurgere gravitațională vor fi din PP cu diametrul de 315 mm, 250 mm, 200 mm și 160 mm

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
 
–   rețele exterioare de canalizare gravitațională – 7,1 km
–   rețele exterioare de canalizare sub presiune – 1,6 km
–   stație de pompare a apei uzate – 1 bucată
–   plan general
 
Beneficiar: Primăria comunei Trușeni, municipiul Chișinău
Finanțator: Primăria comunei Trușeni, municipiul Chișinău
Perioada de executare: 07.2012 – 04.2019
Valoarea investiției: 15.426.990,0 MDL