Construcția bazinului de acumulare a apei din satul Micăuți, raionul Strășeni

Scopul principal al acestui proiect este construcția unui bazin acvatic cu o lungime de 220 m. Terenul destinat construcției bazinului acvatic este reprezentat de o suprafață masiv erodată. Baza bazinului acvatic este reprezentată de un relief slab accidentat, la suprafață acoperit cu crescătorii ierboase, arbori și arbuști.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   proiectarea bazinului acvatic – 1 bucată
–   proiectarea barajului – 1 bucată
Beneficiar: Persoană fizică
Finanțator: Persoană fizică
Perioada de executare: 10.2017 – 03.2018