Construcția rețelei de canalizare a satului Sagaidac, raionul Cimișlia (etapa II)

În prezent în satul Sagaidac, raionul Cimișlia există un mic sistem centralizat de canalizare dotat cu o stație de epurare. Acest proiect urmărește rezolvarea problemei de evacuare apei uzate menajere dintr-un sector al localității.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   rețele exterioare de canalizare gravitațională – 10,2 km
–   rețele exterioare de canalizare sub presiune – 2,2 km
–   stație de pompare a apei uzate – 3 bucăți
–   plan general – 3 bucăți
Beneficiar: Primăria satului Sagaidac, raionul Cimișlia
Finanțator: Primăria satului Sagaidac, raionul Cimișlia
Perioada de executare: 12.2016
Valoarea investiției: 11.395.870,0 MDL