Construcția sistemului de alimentare cu apă a satului Boroșenii Noi, raionul Rîșcani (etapa II)

În prezent în satul Boroșenii Noi există un mic sistem centralizat de alimentare cu apă, însă majoritatea locuitorilor nu au acces la o sursă de apă. De la rețeaua publică existentă apa, gravitațional va trece într-un turn de apă proiectat, care va fi montat la o distanță de aproximativ 1,1 km de la punctul de conectare din rețeaua existentă. Din turn, apa gravitațional va intra în rețeaua de alimentare cu apă a satului Boroșenii Noi.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
 
–   aducțiune de apă – 1,1 km
–   rețele exterioare de apă – 3,2 km
–   turn de apă – 1 bucată
–   plan general
 
Beneficiar: Primăria satului Boroșenii Noi, raionul Rîșcani
Finanțator: Primăria satului Boroșenii Noi, raionul Rîșcani
Perioada de executare: 12.2017
Valoarea investiției: 2.382.940,0 MDL