Construcția sistemului de alimentare cu apă și a turnului de apă în satul Hîrbovăț, raionul Anenii Noi

Pentru captarea apei în satul Hîrbovăț va servi sonda arteziană proiectată care se află în partea sudică a localității. Debitul de apă a sondei arteziene constituie 10,0 m3/h. De la sonda arteziană proiectată apa va fi pompată într-un turn de apă, care va fi montat la o distanță de 10 m de la sondă. Din turn, apa gravitațional va intra în rețeaua de alimentare cu apă a satului Hîrbovăț.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   rețele exterioare de apă – 11,0 km
–   stație de pompare deasupra sondei arteziene – 1 bucată
–   turn de apă – 1 bucată
–   plan general – 1 bucată
Beneficiar: Primăria satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi
Finanțator: Primăria satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi
Perioada de executare: 11.2014