Construcția sistemului de aprovizionare cu apă potabilă din satul Fîrlădenii Noi, comuna Fîrlădeni, raionul Căușeni

Alimentarea cu apă în această localitate are loc din fântâni de mică adâncime aflate pe teritoriul satului. Apa captată din aceste fântâni nu satisface cerințelor și normelor igienico-sanitare. Deversarea apei uzate menajere are loc în haznale particulare, ceea ce duce și mai mult la contaminarea apei din pânza freatică. Scopul principal al acestui proiect este alimentarea cu apă a acestei localități. Canalizarea acestui sat se va face într-un proiect aparte.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
 
–   aducțiune de apă – 1,0 km
–   rețele exterioare de apă – 6,9 km
–   stație de pompare deasupra sondei arteziene – 1 bucată
–   turn de apă – 1 bucată
–   plan general
 
Beneficiar: Primăria comunei Fîrlădeni, raionul Căușeni
Finanțator: Primăria comunei Fîrlădeni, raionul Căușeni
Perioada de executare: 11.2017 – 12.2017
Valoarea investiției: 5.187.320,0 MDL