Construcția turnului de acumulare a apei și a rețelelor de apeduct în s. Cașunca, r-l Florești

În prezent în satul Cașunca există un sistem centralizat de alimentare cu apă. Însă o mare parte a localității nu are o rețea centralizată de alimentare cu apă. De aceea conducerea satului Cașunca a hotărât proiectarea unui nou sistem de alimentare cu apă a localității. Scopul principal al acestui proiect este alimentarea cu apă a acestei localități. Canalizarea acestui sat se va face într-un proiect aparte

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
 
–   aducțiune de apă – 1,5 km
–   rețele exterioare de apă – 8,4 km
–   stație de pompare deasupra sondei arteziene – 1 bucată
–   turn de apă – 1 bucată
–   plan general – 2 bucăți
 
Beneficiar: Primăria satului Cașunca, raionul Florești
Finanțator: Primăria satului Cașunca, raionul Florești
Perioada de executare: 07.2018 – 11.2018
Valoarea investiției: 6.120.530,0 MDL