Construcția unui buvet pentru alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor din satul Salcia, raionul Taraclia

Proiectul dat urmărește rezolvarea problemei alimentării cu apă a locuitorilor din satul Salcia, raionul Taraclia. Sursa de apă pentru alimentarea cu apă a localității va servi o fântână de mică adâncime proiectată. Buvetul/stația de tratare va fi de tip monobloc (toate echipamentele vor fi furnizate de către același furnizor), care va include următoarele instalații: nod intrare apă brută, filtru cu sită, filtru mecanic cu cartuș filtrant, sistem de filtrare BIRM, filtru mecanic cu cartuș filtrant, sistem de filtrare cu osmoză inversă, sistem de dozare cu hipoclorit de sodiu, etc.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   stație de tratare a apei cu debitul de 1,0 m3/h – 1 bucată
–   fântână de mică adâncime – 1 bucată
–   plan general – 1 bucăți
Beneficiar: PNUD Moldova / Primăria satului Salcia, raionul Taraclia

Finanțator: PNUD Moldova
Perioada de executare: 04.2017 – 06.2017
Valoarea investiției: 1.347.730,0 MDL