Construirea sistemului de alimentare cu apă a satului Frăsinești, comuna Măcărești, raionul Ungheni

Sursa de apă pentru localitatea Frăsinești va servi râul Prut. La moment este în fază de proiect aducțiunea de apă din județul Iași (România) către câteva localități din raionul Ungheni și raionul Nisporeni. Această aducțiune va trece prin localitatea Măcărești. Din localitatea Măcărești se va proiecta o aducțiune spre satul Frăsinești. Această aducțiune se va proiecta în etapa II, după finalizarea etapei de proiectare a aducțiunii principale care va trece pe sub râul Prut. Debitul de apă care va trece prin aducțiunea sus menționată este suficient pentru alimentarea cu apă a câtorva localități din aceste două raioane.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică

–   raport geologic

–   proiect de execuție detaliat

–   calculul hidraulic

–   devizul de cheltuieli

–   verificarea proiectului

 

–   rețele exterioare de alimentare cu apă – 13,5 km

–   turn de apă – 1 bucată

–   plan general – 1 bucată

 

Beneficiar: Primăria comunei Măcărești, raionul Ungheni

Finanțator: Primăria comunei Măcărești, raionul Ungheni

Perioada de executare: 04.2017 – 07.2017

Valoarea investiției: 6.475.970,0 MDL