Extinderea rețelei de alimentare cu apă a satului Slobozia, raionul Ștefan Vodă

Prezentul proiect prevede extinderea sistemului de alimentare cu apă a localității. Sursa de apă pentru localitatea Slobozia este sonda arteziană existentă. Din sonda arteziană a fost proiectată în proiectul precedent o aducțiune de apă spre un turn de apă din localitate. Din acest turn a fost proiectată o rețea de alimentare cu apă, care la etapa actuală se află în construcție.

Servicii efectuate Date tehnice
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
 
–   rețele exterioare de apă – 7,7 km
Beneficiar: Primăria satului Slobozia, raionul Ștefan Vodă
Finanțator: Primăria satului Slobozia, raionul Ștefan Vodă
Perioada de executare: 04.2018 – 05.2018
Valoarea investiției: 2.465.460,0 MDL