Extinderea sistemului de iluminat stradal din satul Slobozia Dușca, raionul Criuleni

Alimentarea cu energie a panourilor de comandă se va efectua de la posturile de transformare existente iar de la panourile de comandă a iluminatului exterior se va alimenta magistralele rețelei de iluminat cu cablu auto portant cu conductori din aluminiu și izolație din polietilenă reticulată pe piloni existenți.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul corpurilor de iluminat
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
 
–   rețele exterioare de iluminat stradal – 12,2 km
 
Beneficiar: Primăria satului Slobozia Dușca, raionul Criuleni
Finanțator: Primăria Slobozia Dușca, raionul Criuleni prin Programul Comunitatea Mea
Perioada de executare: 02.2020 – 04.2020
Valoarea investiției: 1.944.590,0 MDL