Îmbunătățirea stratului filtrant la treapta II a stației de epurare orășenești amplasate în comuna Seliște, raionul Orhei

În prezent stația de epurare orășenească lucrează la aproximativ 40 – 50 % din capacitatea totală de epurare a apei uzate. Stația de epurare este de tip ZUC (zone umede construite), care constă din două trepte de epurare. În timpul exploatării treapta a doua de epurare s-a colmatat, de aceea compania care se ocupă de exploatarea acestei stații a ajuns la concluzia că este nevoie de schimbat primii 30 cm din stratul filtrant existent. În acest proiect se prevede proiectarea îmbunătățirii stratului filtrant la etapa a doua a stației de epurare existente. Stația de epurare include următoarele instalații: camera de primire, grătare cu șnec, deznisipator, rezervor de egalizare, platforme plantate cu stuf (etapa I), stație de pompare, platforme plantate cu stuf (etapa II), sistem de dezinfectare (clorinare), stație de pompare spre emisar.

Servicii efectuate Date tehnice
–   proiect de execuție detaliat
–   devizul de cheltuieli
–   îmbunătățirea stratului filtrant din cadrul stației de epurare orășenească cu debitul de 4000 m3/zi
 
Beneficiar: Regia Apă Canal Orhei / Primăria orașului Orhei, raionul Orhei
Finanțator: Uniunea Europeană / Regia Apă Canal Orhei
Perioada de executare: 04.2017 – 08.2018
Valoarea investiției: 12.045.260,00 MDL