Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Ungheni

Populația totală a municipiului Ungheni este în jur de 38.825 locuitori. În orașul Ungheni serviciile de alimentare cu apă și canalizare sunt gestionate de către un singur operator Î.M. “Apă-Canal” Ungheni. Municipiul Ungheni este alimentat cu apă din sursă de suprafață – râul Prut. Priza de apă a fost construită în anul 1.972, capacitatea de proiect fiind de 12.700 m3/zi.
Apele uzate de la consumatorii conectați la rețeaua de canalizare existentă sunt evacuate gravitațional spre stația de pompare principală a apelor uzate amplasată în partea cea mai joasă a localității, ulterior, prin conducte sub presiune, fiind pompate spre stația de epurare a apelor uzate din satul Valea Mare.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   raport inițial
–   proiect preliminar
–   proiect funcțional
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic detaliat pentru 72 ore
–   prezentarea proiectului la fiecare etapă
–   coordonarea proiectului cu experții naționali și internaționali
–   pregătirea documentelor pentru achiziții
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   elaborarea proiectului în limba engleză
–   stații de pompare a apei uzate – 3 bucăți
–   rețele exterioare de apă – 20,0 km
–   rețele exterioare de canalizare gravitațională – 7,0 km
–   rețele exterioare de canalizare sub presiune – 1,0 km
–   branșamente individuale – 867 bucăți
–   racordări individuale – 507 bucăți
Beneficiar: Agenția de Dezvoltare Regională Centru / Primăria municipiului Ungheni
Finanțator: Uniunea Europeană / Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)
Perioada de executare: 07.2018 – 10.2019
Valoarea investiției: 78.824.660,0 MDL