Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă în localitatea Fălești

Proiectul dat face parte din proiectul național “Modernizarea Serviciilor Publice Locale” finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și implementat de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord.

Principalii beneficiari ai acestui proiect sunt:
– un număr de 5.502 consumatori de apă a rețelei de alimentare cu apă din orașul Fălești;
– instituțiile publice din orașul Fălești;
– agenții economici din orașul Fălești,
care vor avea acces la servicii îmbunătățite de alimentare cu apă.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   raport inițial
–   proiect preliminar
–   proiect funcțional
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic detaliat pentru 72 ore
–   prezentarea proiectului la fiecare etapă
–   coordonarea proiectului cu experții naționali și internaționali
–   pregătirea documentelor pentru achiziții
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   elaborarea proiectului în limba engleză
–   aducțiunea de apă – 2,5 km
–   rețele exterioare de apă – 16,0 km
–   branșamente individuale – 1.625 bucăți
Beneficiar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord / Primăria orașului Fălești
Finanțator: Uniunea Europeană / Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)
Perioada de executare: 11.2018 – 10.2019
Valoarea investiției: 38.995.250,0 MDL